Начало
 
Banner
Уважаеми посетители,
Добре дошли в специализирания интернет портал за строителство и обзавеждане www.stroitelstvoto.eu . Сайтът има за цел да Ви представи пълна и леснодостъпна информация за фирми, предлагащи строителна техника и механизация, специализирана товарна техника, инструменти за строителството, електрически и специализирани инструменти, строителни материали за строителството, оборудване и обзавеждане за сгради, мебелно обзавеждане, ВИК, ел. инсталации, вентилационна, отоплителна и климатична техника, климатици, битова техника, бяла техника и др. В сайта можете да намеите също така актуални новини от областта на строителството и обзавеждането, информация за предстоящи специализирани събития, безплатни обяви и др.
 
Оборудване за сгради

Ел. оборудване, клю-чове, контакти, ВИК, ВИК инсталации, тръ-би, фитинги, оборуд-ване за банята, душ кабини, санитарен фаянс, плочки, гра-нитогрес, моноблок, мивки, отоплителна техника, радиатори, маслени радиатори, бойлери, климатици, инверторни клима-тици, отопление, би-това техника, кухнен-ско оборудване, печ-ки, фурни, хладилник, фурна за вграждане, миялна машина, пералня, аспиратор, осветление, освети-телна техника, крушки, фасонки, полилеи, лампиони, пречиствателни стан-ции, пречиствателни инсталации, пречист-ване на отпадъчни води

 
Строителна техника

Строителна техни-ка, строителна ме-ханизация, товаро-подемна техника, багери, кранове, товарни камиони, бетоновози, само-свали, булдозери, електрокари, кари, строителни инстру-менти, инструменти за строителството, електрически ин-струменти, резерв-ни части,  борма-шини, фрези, флекс машина, трион, но-жовка, чук, боя-джийски инстру-менти, бояджийска техника, валяци, шпакли, работно облекло, предпаз-ни комбинезони, каски, предпазно облекло, облекло за строители

 
Строителни материали

Строителни мате-риали, материали за строителството, бетон, бетонни из-делия, бетонни блокове, арматура, железобетон, ме-тални конструкции, алуминиеви кон-струкции, винкели, инертни мате-риали, варо-вик, мрамор, тухли, керемиди, насипни материали, бои, лакове, мазилки, шпакловки, фасад-ни покрития, пане-ли, метални пане-ли, дърво, дървени изделия, дъски, греди, талпи, каси, стъкло, стъклени строителни мате-риали, гипсокартон, тухли, керемиди, цимент

 

 
Обзавеждане за сгради

мебели, мебелно обзавеждане, обза-веждане за жилищ-ни сгради, промо-ции на мебели, обзавеждане за хо-тели, офис мебели, офис обзавеждане, кухненски мебели, кухненски шкафове, спални, спални и холни гарнитури, холни маси, столо-ве, маси, стъклени маси, секции, шка-фове, гардероби, текстилно обзавеж-дане, интериорен текстил, щори, пердета, завеси, дамаски, покривки, спално бельо, ки-лими, мокети, подо-ви покрития, подо-ви настилки, изтри-валки, врати, прозорци, щори

 

Етикети

by Zaragoza Online
 
Banner
Banner
Banner
Banner